top of page
  • ronkahana

קיום שלוב

תופעות בחיינו נראות לנו נפרדות ובלתי קשורות אחת לשנייה.

אנו מתקשים לראות כיצד בני האדם תלויים אחד בשנייה ובכלל, תלויים בגורמי הטבע.

המאמר הבא לקוח מתוך הספר ''לב ההבנה'' ומציג כיצד מתרחשת בנינו תלות הדדית לעיתים, מבלי שנבחין בכך.


מדיטציה, מיינדפולנס, תל אביב, בודהה

אם אתה משורר, תראה בברור שענן שט לו בדף נייר זה. בלי הענן, לא יהיה גשם, בלי גשם, עצים לא יצמחו, ובלי העצים, אין אנו מסוגלים להכין נייר. הענן מוכרח להתקיים כדי שהנייר יתקיים. אם הענן איננו כאן, גם דף הנייר לא יכול להיות כאן.

אנחנו יכולים לומר שהענן והנייר שלובי-הוויה.


המילה ''שלובהיות'' (''Interbeing'') אינה קיימת עדיין במילון, אבל אם נצרף את התואר ''שלוב'' עם הפועל ''להיות'', נקבל צורה חדשה, שלובהיות.

בלי ענן, כאמור, לא יהיה לנו נייר ומשום כך הענן והנייר שלובי-קיום.


אם נעמיק להביט בדף הנייר, נוכל לראות בתוכו את אור השמש. בלי אור השמש, לא יוכל היער לצמוח. למעשה, לא יוכל לצמוח דבר. אפילו אנחנו לא נוכל לגדול בלי אור השמש. אם כך, אנחנו יודעים כי גם אור השמש קיים בתוך דף נייר זה. הנייר ואור השמש שלובי-קיום.

ואם נמשיך ונתבונן נוכל לראות את החוטב שכרת את העץ והביא אותו אל המנסרה כדי שיעובד להיות לנייר. נוכל גם לראות את החיטה. אנחנו יודעים כי בלי הלחם לא יוכל החוטב להתקיים, לכן החיטה, שהפכה ללחם, קיימת גם היא בתוך הדף. כך גם אביו ואמו של החוטב.

כשאנחנו מתבוננים בדרך זו, אנחנו רואים כי בלי כל אלה, לא יוכל דף נייר זה להתקיים.

כשנעמיק להביט אפילו יותר, נוכל לראות כי גם אנחנו בו. קל לראות זאת מכיוון שכאשר אנו מביטים בדף נייר, הוא הופך להיות חלק מתודעתנו. תודעתך נמצאת כאן וכך גם תודעתי. לכן ניתן לומר שהכול נמצא כאן, בדף זה.

לא תוכל להצביע על דבר שאיננו נמצא כאן – זמן, מרחב, הארץ, הגשם, היסודות שבקרקע, אור השמש, הענן, הנהר, החום.


אני חושב כי המלה שלוּבהיוֹת צריכה להיכלל במילון. “להיות” שקול ל”להיות שלוב-קיום.” אינך יכול רק “להיות” בעצמך, לעצמך. אתה חייב להיות יחדיו עם כל דבר אחר.


מתוך הספר: ''לב ההבנה'' \ תיך נאת האן.
תלות הדדית נקראת גם ''התהוות מותנית'' והיא מושג מפתח בלימודי הבודהיסטי.

הלימוד הבודהיסטי מבקש לראות כיצד כל תופעה תלויה בכל שאר התופעות מלבד עצמה.

ניתן לראות את זה בכל, למשל שולחן המורכב מעץ.

השולחן עשוי חומר, עשוי ארבעה רגליים, פלטה ועוד.

כלומר, השולחן כולו מורכב מרכיבים שאינם שולחן.

ללא כל הפרטים האלה, השולחן לא היה שולחן.


בזמן ישיבת המדיטציה נתבקש לפתח סקרנות בכדי להעמיק את הנוכחות שלנו ברגע הזה.

אז בפעם הבא שתבחר לתרגל, הרהר, מהי התלות הדדית שלך ברגע הזה?


Comments


bottom of page