top of page

תכנית מפגשים - קורס המשך
 

ימי שלישי בערב (ת"א, רחוב אמיל זולא) 

מפגש 1 (15.11 שלישי, 18:30-20:30)- מפת למידה, שמונה הדאגות

מפגש 2 (22.11, שלישי, 18:30-20:30) - שיפוטיות ומחשבות, דפוסים בינאישיים.

מפגש 3 (6.12,  שלישי, 18:30-20:30) - גורמי ההתעוררות 1

מפגש 4 (13.12, שלישי, 18:30-20:30)- גורמי ההתעוררות 2

מפגש 5 (20.12, שלישי, 18:45-20:45) - עצמי אורגני

מפגש 6 (27.12, שלישי, 18:45-20:45) -  חלקי העצמי 1 והתפתחות אנושית

מפגש 7 (31.12, שבת, 11:00-15:00) - חלקים אסטרטגיים

מפגש 8 (3.1, שלישי, 18:45-20:45) - חמלה וחמלה עצמית

מפגש 9 (10.1, שלישי, 18:45-21:15) - השלמות וסיכום

bottom of page